top of page

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1)", která je spolufinancována Evropskou unií.

Hlavním cílem je zlepšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Dalším cílem pak je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost plus 2021-2027 a jejím řídícím orgánem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu je „HYDROSPOR spol. s r.o. - vzdělávací aktivity pro profesní rozvoj zaměstnanců“.

Jeho číslo je CZ.03.01.03/00/23_047/0002712 a je zaměřen na zvýšení kvalifikace všech zaměstnanců, a především pak těch ve věku nad 55 let.

Lidé budou moci být školeni v Měkkých dovednostech, Ekonomických znalostech, Cizích jazycích a v Technickém / Odborném vzdělávání.

Náš projekt bude finalizován v roce 2026 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

bottom of page