top of page

O nás

Společnost HYDROSPOR spol. s r.o. vznikla v říjnu 1992.

 

Hlavním předmětem podnikání je stavební činnost se zaměřením na vodohospodářské stavby se specializací na vodovodní a kanalizační řady.

 

 

Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků, dílenskými prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb v oboru činnosti.

 

Vzhledem k naší specializaci jsou našimi zákazníky především vodohospodářské společnosti a obce provozující vodovody a kanalizace.

 

Společnost disponuje funkčním a účinným systémem jakosti, který je pracovníky dodržován. Systém jakosti je pravidelně kontrolován a je vhodný pro udržení potřebné důvěry zákazníků.

 

Společnost Hydrospor nabízí výstavbu inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, rekonstrukce stávajících řadů, ručně i rypadly provádí zemní práce, zajišťuje rozbrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem, řezání vozovek a betonových ploch, dále pak odstraňování poruch a havárií na kanalizačních řádech, revize, kontroly a údržbu vodohospodářských zařízení, vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řadů a přípojek.

 

Veškeré svěřené zakázky provádí společnost komplexně, od zahájení, výstavby, přes montáž až po závěrečné terénní úpravy.

bottom of page